Romjulsrally er et nasjonalt minirally bestående av 6 spesialstrekninger (SS), bundet sammen med
transportetapper og en obligatorisk serviceplass på Starmoen Motorsenter. Løpet er 118 km totalt, hvorav 74 km
er fordelt på 6 spesialstrekninger. (3 SS som benyttes 2 ganger)
NB. Løpet inngår IKKE i NMKs rallycuper for førere og kartlesere

DETALJERT BESKRIVELSE

Transport: 44 km
SS: 74 km
Totalt: 118 km
Underlag: Snø og is
Start: Starmoen Motorsenter.
Søndag 28. desember 2008 med start første bil kl. 10.00
Mål: Starmoen Motorsenter.
Her vil løpets offisielle oppsalgstavle være.
KLASSEINNDELING / STARTREKKEFØLGE
Klasseinndeling ifølge Bilsportboken § 418.
Startrekkefølge ifølge Bilsportboken § 421. Det er gitt tillatelse fra NBF slik at startrekkefølge for 2009 benyttes.
Debutanter og juniorer til slutt.
Det benyttes flytende start.
Mellom internasjonale klasser og 1. bil i nasjonale klasser er startintervallet minimum 5 minutter gjennom hele
løpet.

TIDSSKJEMA

Registrering gjennomkjøring:
Lørdag 27. desember kl 12.00 – kl 16.00
Starmoen Motorsenter; Registrering, utlevering av noter og papirer til gjennomkjøring.
Teknisk kontroll:
Lørdag 27. desember kl 16.00 – kl 19.00
Innsjekk:
Lørdag 27. desember kl 15.30 – kl 19.00

GJENNOMKJØRING
Arrangøren av Romjulsrally 2008 stiller noter produsert av Bruno Berglund til disposisjon. Disse skal anvendes i
flg. produsentens betingelser. Deltaker tillates å endre arrangørnotene og/eller skrive egne noter under
gjennomkjøringen, og benytte disse under løpet.
Alle som skal lage egne noter eller kjøre igjennom arrangørnoter må melde seg på til arrangøren, alle biler som
skal brukes til gjennomkjøring skal være registrert hos arrangør med reg.nr, samt merket med de kjennemerker
som arrangør pålegger. Ved gjennomkjøring tillates ikke løpsbil (bil som har fått utstedet lisens).

Siden Vinnerspill har nye kampanjer for alle som melde seg til romjulsrally hvis du kan vinne på nye spilleautomater.