SS 1 – Lengde 3.8 km – Første bil kl. 10:14
Skogsbilvei fra Lykkja og til Schulstadsvea. Smalere og svingete fra km 1.63 – km 2.84, med flere overraskelser.
Ved km 1.33 er det en stygg skrent ved åpning. Ved km 1.63 rett frem i vdl med åpning.
For publikum er det kun ved start og mål det er mulighet for å gå inn til prøven.

SS 2 – Lengde 29.96 km – Første bil kl. 10:39
Dette er deler av Rally Norwayprøva fra 2007, men går motsatt vei.
Rask skogsbilvei med 4 sjikaner i vdl på km 3.07, km 3.89, km 11.74, km 17.06.
Det er en trang bru som er varnet på km 1.70. Åpning mot hogstfelt varnet på km 13.42.
På km 19.66 nytt hogstfelt med åpning før Flotta.
Raske partier også mot slutten av prøven.
For publikum er det fine publikumsplasser ved Kvarstadammen og Flotta.

Det er også mulig å kjøre inn til mål på prøven og mulighet for å ta venstre ved mål på Europaveien til sjikanen der prøven tar av Europaveien og inn på Erstattningsvein. Kjør inn via Nøtåsen men vær obs på møtende deltagere og husk bompenger.

SS 3 – Lengde 2.97 km – Første bil kl. 11:19
Dette er meget utfordrende publikumsprøve av klasse. Alle mekanikere og servicemannskap kan se minimum 1.5 km av prøven.
Det er meget trange og vanskelige passeringer frem til Bilcrossbanen km 0.94

Prøven fortsetter på bilcrossbanen frem til km 1.55 hvor prøven svinger opp startplata og fortsetter ut i furuskogen igjen.
!! km 0.49 meget trang sjikane med halmballer før bilcrossbanen. Stort hopp ned i Vi/1 sving km 0.82.

Det er linjer som gjelder på banen ellers problemer med svingene. Trangt gjennom bom på km 1.64.

Åpning mot jorde i vdl på km 2.12 kommer 20m tidligere enn skogen bak vdl og det er trangt her.
For publikum er dette en prøve en ser bilene lenge samt at den ligger ved serviceplassen.Her vil det også være speakertjeneste samt kiosksalg.

SS 4 – Lengde 3.80 km – Første bil kl. 12:31
Samme som SS 1

SS 5 – Lengde 29.96 km – Første bil kl. 12:56
Samme som SS 2

SS 6 – Lengde 2.97 km – Første bil kl. 13:36
Samme som SS 3