1. Respekter skilt og avsperringer.
2. Følg sikkerhetsvaktenes anvisninger.
3. Ha respekt for bilenes fart og unngå å ferdes
i selve rallytraseen.
4. Stå med god avstand til veien og følg bilene
nøye. Hold sansene skjerpet til siste bil har
passert.
5. Bruk sunn fornuft, hjelp også andre til å stå
sikkert plassert.
6. Vær oppmerksom på at tidsintervallet
mellom rallybilene varierer.
7. Barnevogn, akebrett, sykler og lignende skal
ikke medbringes.
8. Hunder skal alltid holdes i bånd dersom de
må være med.
9. Alkohol og rally hører ikke sammen.
10. Husk at en god rallytilskuer forsøpler ikke
naturen.